Kontakt

Wódki Regionalne Sp.z o.o.
ul. Myśliwska 74
43-370 Szczyrk
Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,VIII Wydział gospodarczy KRS,
NR KRS: 0000403359
NIP: PL9372659668
REGON :242770549
Kapitał zakładowy : 50 000zł
siedziba: Szczyrk, Myśliwska 74
filia: Radom, Warszawska 53

www.wodkiregionalne.pl
biuro@wodkiregionalne.pl

Dział Handlowy
tel. 669 203 220
tel. 600 466 763
Zarząd
tel. 601 889 958
Przedstawiciele handlowi
tel. 509 959 199 (woj. mazowieckie)
tel. 534 216 452 (woj. małopolskie, podkarpackie)
tel. 573 117 180, 601 497 277 (woj. śląskie, opolskie)
tel. 789 020 513 (woj. dolnośląskie)

Twoje imię / nazwa / nick

Twój e-mail (wymagane)

Twoja wiadomość


Potwierdź że jesteś człowiekim klikając na właściwy rysunek Samolot.

kliknij właściwe pole powyżej i dopiero potem przycisk wyślij..

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest spółka: Wódki Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku, przy ul. Myśliwskiej 74.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres rodo@wodkiregionalne.pl.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).

Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami korzystając z podanego wyżej adresu mailowego.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.