Aktualne

Życzenia na Nowy Rok 2020

Na szczęście, na zdrowie, na tyn Nowy Rok!
Coby Wom wypod z pieca bok!
Coby Wom z pieca wypadła ruła!
Coby Wom gaździna zgrubła!
Coby Wom nicego nie chybiało,
Z roku na rok przybywało,
A do reśty – cobyście byli szczęśliwi i weseli
Jako w niebie janieli, hej!